Regulamin kursów fotograficznych

Regulamin uczestnictwa w kursie organizowanych przez Andrzej Jarek Studio.

Zasady dokonywania reklamacji:

Uczestnik kursu może złożyć reklamację drogą mailową na adres: info@andrzejjarek.pl

W informacji, uczestnik kursu powinien wskazać co dokładnie jest przedmiotem reklamacji, czyli np. jakie aspekty przeprowadzonej usługi szkoleniowej nie były zgodne z przedstawioną ofertą.

Organizator kursu w terminie 14 dni roboczych zobowiązany jest do pisemnego (drogą mailową) odniesienia się do reklamacji złożonej przez uczestnika kursu. Zaakceptowania lub odrzucenia reklamacji, wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

 • W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji przez organizatora kursu w terminie 14 dni, reklamacje uznaje się jako zasadną i pozytywnie rozpatrzoną przez organizatora kursu.
 • W przypadku uznania reklamacji przez organizatora, ten zobowiązuje się do uzupełnienia szkolenia o elementy brakujące lub niezgodne z przedstawioną ofertą, w terminie 14 dni od uznania reklamacji.
 • Organizator kursu zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jedynie wtedy, kiedy zgłoszenie reklamacyjne będzie zawierać pełne informacje na które składają się następujące dane:- imię i nazwisko uczestnika kursu.
  – nazwa kursu, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, wraz z datą jego przeprowadzenia.
  – opis zastrzeżeń uczestnika kursu, będących przyczyną złożenia reklamacji.
  – propozycja polubownego rozwiązania problemu, która będzie satysfakcjonująca dla uczestnika kursu.

Zasady rezygnacji z kursu przez uczestnika:

 • Uczestnik kursu ma prawo zrezygnować z kursu bez podania przyczyny rezygnacji, informując mailowo o tym fakcie organizatora, najwcześniej jak to możliwe.
 • Uczestnik kursu, w wyniku swojej rezygnacji z uczestnictwa w kursie, ma prawo domagać się wpłaconej kwoty tytułem uczestnictwa w kursie. Organizator kursu zobowiązuje się do zwrócenia pełnej kwoty na konto uczestnika kursu, w terminie do 7 dni od złożenia prośby o zwrot.
 • Organizator kursu, na życzenie uczestnika kursu, może zmienić termin kursu na inny, jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z uczestnikiem kursu. W przypadku ustalenia nowego terminu, zwrot wpłaty nie jest realizowany, wpłacone przez uczestnika kursu środki, zostają automatycznie przekierowane na poczet opłacenia kursu, który odbędzie się w nowym ustalonym terminie.

Zasady dotyczące odwołania kursu przez organizatora:

 • Organizator ma prawo do odwołania kursu, mającego odbyć się w wyznaczonym wcześniej terminie, z przyczyn losowych, na które organizator kursu nie ma wpływu, a które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu. W takim wypadku, organizator kursu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie niezwłocznie uczestnika kursu drogą mailową, natychmiast po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie kursu.
 • Odwołanie, przez organizatora kursu w wyznaczonym terminie, obliguję go do zwrotu pełnej wpłaty jaką uiścił uczestnik kursu.
  Zwrot wpłaty dokonywany będzie na konto uczestnika kursu, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od ogłoszenia informacji o odwołaniu kursu.

Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie:

Uczestnik kursu otrzyma imienny dyplom.

Warunki jakie musi spełnić uczestnik kursu, aby otrzymać dyplom ukończenia kursu, oraz zaświadczenie o zdobytych kompetencjach:

 • Obecność uczestnika kursu w pełnym wymiarze czasowym kursu.
 • Uczestnik zobowiązany jest podpisać listę obecności w każdym dniu odbywającego się kursu.
 • Udział uczestnika kursu we wszystkich zajęciach teoretycznych prowadzonych w ramach kursu.
 • Udział uczestnika kursu we wszystkich zajęciach praktycznych prowadzonych w ramach kursu.
 • Prawidłowe wykonanie przez uczestnika kursu wszystkich zadań praktycznych podczas kursu.

Weryfikacja zdobytych przez uczestnika kursu umiejętności:

 • Trener prowadzący zajęcia, zobowiązany jest do przeprowadzenia z uczestnikiem kursu ćwiczeń praktycznych, w oparciu o wiedzę teoretyczna przedstawioną na każdym etapie kursu.
  Pozytywna opinia trenera o umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy, uprawnia uczestnika kursu do przejścia kolejnego etapu kursu i w ostatecznym efekcie jego ukończenia.
SPECJALIZACJA
Wykonujemy reklamowe i produktowe sesje fotograficzne z przeznaczeniem do promocji oraz kampanii reklamowych. Fotografia produktowa. Fotografia reklamowa. Packshot, Zdjęcia na białym tle, Działamy na terenie Śląska - Częstochowa, Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. A także działamy zdalnie na terenie całej Polski: Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Still Life Photographer, Advertising Creative Agency Poland
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google